CZECH - POINT

Na Obecním úřadu v Bezděkově nabízíme službu Czech POINT  Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, apod.

Jaké výpisy u nás můžetze získat :
  • Výpis z Katastru nemovitostí

    Výpis z Obchodního rejstříku

    Výpis z Živnostenského rejstříku

    Výpis z Rejstříku trestů

    Výpis z bodového systému řidičů

 

 

Jaké doklady je nutné doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

U neveřejných evidencí (výpis z Rejstříku trestů) je ověřována totožnost žadatele.

Výpis z bodovéhy systému řidičů : číslo řidičského průkazu a OP

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Ceník
Veškeré dokmenty jsou individuálně zpoplatněny v závislosti na počtu stránek a druhu výpisu. Před tiskem se dozvíte, kolik případně zapaltíte.