Komise zastupitelstva obce

Složení Kulturní komise

Dita Piskačová - předseda

MUDr. Hana Lísová - člen

Ing. Petra Škůrková - člen