Kanalizace

 

Dopis kanalizace,Přihláška k napojení kanalizační přípojky

Seznam firem,KANALIZAČNÍ ŘÁD Pardubice

 

Protokol o zhotovení veřejné části kanalizační přípojky - 23.6.2017

Kanalizace - darovací smlouva

Kanalizace-darovací smlouva+odstoupení od smlouvy

 

Informace pro občany - Ve čtvrtek 20.4.2017 v dopoledních hodinách došlo k havárii vodovodního potrubí v naší obci. Tato havárie byla odstraněna ve 13 hodin a dodávka vody do sítě byla obnovena. Vlivem havárie došlo k částečnému zakalení vody v řádu, které není zdravotně závadné. Případné dotazy směřujte na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice.

Harmonogram oprav komunikace, BEZDĚKOV - SITUACE

 

Smlouva o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce - 13.12.2016

 

Předávací protokol o zhotovení veřejné části kanalizační přípojky - 13.12.2016

 

Situace zhotovitel stavby

Stavbyvedoucí fy BUILDING EXPERT s.r.o. Ing. Milan Mikyska, tel: 606 601 841

Stavbyvedoucí fy GASCO p. Jiří Žák, tel: 602 584 186

 

Smlouva o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce - 14.11.2016

                                                                                    

 

Dokumenty Správa a údržba silinic Pardubice: Zásady,  SazebnikUzavření-smlouvy

 

Pasportizace