Místní poplatky

Výběr poplaku a výdej známek na popelnice

INFORMACE - Svoz bioodpadu v obci Bezděkov bude probíhat v termínu od 9.4.2020 do 19.11.2020 každý lichý čtvrtek.

SOP Přelouč - SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM:

Z důvodu realizace krizových opatření budou od 16.3.2020 do odvolání uzavřeny SBĚRNÉ DVORY PŘELOUČ A LÁZNĚ BOHDANEČ

 

  ! UPOZORNĚNÍ

Po  dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného dne 12.3.2020 vládou České republiky pozastavujeme výběr poplatků za rok 2020 v hotovosti na obecním úřadu. Převodem na účet obce lze poplatky hradit bez omezení. Nové termíny pro výběr poplatků v hotovosti budou zveřejněny po odvolání nouzového stavu.

Výběr poplatků na rok 2020

 

Výběr poplatků na rok 2019

 

Výběr poplatků na rok 2018

 

Výběr poplatků na rok 2017

 

Odpadové hospodářství - termíny svozů

TKO černé nádoby - každý týden ve čtvrtek

Bioodpad hnědé nádoby - lichý týden ve čtvrtek ( od 11.4.2019)

 

Zimní svoz bioodpadu prosinec - březen: 18.12.2019, 15.1.2020, 12.2.2020, 11.3.2020

 

Informace o nedoplatcích za hrobová místa, Seznam nezaplacených hrobových míst