Rozpočet

2020

Vyvěšeno: 3.7.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno 26.6.2020    bude sejmuto:31.12.2020

Rozpočtové opatření 1-2020

Vyvěšeno: 19.5.2020    sejmuto: 26.6.2020

Příloha 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztrát

Vyvvěšeno: 19.5.2020     sejmuto: 26.6.2020

Návrh závěrečného účtu 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Vyvěšeno:  6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený rozpočet obce Bezděkov na rok 2020 

Vyvěšeno: 6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený střednědobý výhled obce Bezděkov na období r. 2020 - 2024

 

2019

Vyvěšeno: 1.11.2019    sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření 4-2019

Vyvěšeno: 26.7.2019   sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření 3-2019

Vyvěšeno: 26.4.2019  sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření 2-2019

Vyvěšeno: 21.2.2019   sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření I-2019

Vyvěšeno: 3.1.2019  sejmuto: 31.12.2019

Rozpočet  obce 2019 - schválený

Vyvěšeno: 10.12.2018   sejmuto: 28.12.2018

Návrh rozpočtu 2019

Vyvěšeno: 1.2.2019  sejmuto: 21.2.2019

Návrh závěrečného účtu 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno: 1.2.2019  sejmuto:31.12.2019

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát

Vyvěšeno: 3.1.2019  sejmuto: 31.12.2019

Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2022

Vyvěšeno: 6.12.2018  sejmuto:27.12.2018

Návrh střednědobého výhledu 2018-2022

2018

Vyvěšeno:17.1.2018    sejmuto:31.12.2018

Rozpočtové opatření 5-2018

vyvěšeno:5.11.2018

Rozpočtové opatření 4-2018

Vyvěšeno:16.12.2018   sejmuto:27.12.2018

Rozpočtový výhled 2018-2022