Úřední deska

Vyvěšeno:3.8.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Vyvěšeno:29.7.2020     bude sejmuto:30.9.2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Příloha č.1

Vyvěšeno:28.7.2020    bude sejmuto:31.12.2020

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 na rok 2020 Svazku obcí Přeloučska

Vyvěšeno:28.7.2020     bude sejmuto:30.6.2021

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2019

Vyvěšeno: 27.7.2020    bude sejmuto: 12.8.2020

Oznámení veřejnou vyhláškou - vlastníkům lesů o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: 30.6.2020       bude sejmuto: 30.9.2020

Výroční zpráva za rok 2019

Vyvěšeno: 30.6.2020      bude sejmuto:15.8.2020

Oznámení o změně územniho plánu

Vyvěšeno: 25.6.202    bude sejmuto 31.12.2020

SOPŽH - informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019

Vyvěšeno: 15.6.2020    bude sejmuto: 30.6.2020

SOP - návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2019

Vyvěšeno: 19.5.2020    bude sejmuto: 26.6.2020

Příloha 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztrát

Vyvvěšeno: 19.5.2020    bude sejmuto: 26.6.2020

Návrh závěrečného účtu 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Vyvěšeno: 10.1.2020    bude sejmuto: 25.6.2020

Rozpočtové opatření 5-2019

Vyvěšeno:  6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený rozpočet obce Bezděkov na rok 2020

Vyvěšeno: 6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený střednědobý výhled obce Bezděkov na období r. 2020 - 2024

Vyvěšeno:2.1.2020   bude sejmuto:31.12.2020

Svazek obcí Přeloučska -Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno:19.12.2019  bude sejmuto:31.12.2020

SOPŽH -Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno: 10.12.2019   bude sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Příloha č.1 - Seznam katastrálních území

Vyvěšeno: 3.9.2019   bude sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno 9.4.2019   bude sejmuto 31.12.2022

Veřejná vyhláška  -  Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 16.1.2019    bude sejmuto: 31.12.2023

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska 2019 - 2023

Vyvěšeno:25.5.2018

Informace o nakládání s osobními údaji