Územní plán obce Bezděkov

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
A-projekt - Ing.arch. Petr Kopecký

Datum zpracování: říjen 2015

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městysu Chvaletice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Bezděkov

 

Soubory ke stažení: