Složení zastupitelstva obce

Mgr. Jaroslav Mudruňka - starosta obce

Mgr. Karel Skála - místostarosta obce

Ing. Blanka Kuřová - člen zastupitelstva

Dita Piskačová - člen zastupitelstva

Ing. Ladislav Ondráček - člen zastupitelstva

Vítězslav Klika - člen zastupitelstva

Andrea Doležalová - člen zastupitelstva

 

Administrativní pracovník

Bc. Ivana Mudruňková - CzechPoint, podatelna, místní poplatky, evidence obyvatel, ověřování podpisu a listin

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Ivana Mudruňková -  email: oubezdekov.poverenec@centrum.cz