• Hlášení dne 28.9.2023 v 18 hodin a dne 30.9.2023 v 10 hodin

    Svozové dny výsypu nově zavedených komodit pro počátek služby pro měsíc ŘÍJEN 2023: DtD PLAST 240l od rodinných domů výsyp PÁTEK ve 40. týdnu, tj. 6.10.2023 DtD PAPÍR 240l od rodinných domů výsyp PÁTEK ve 40. týdnu, tj. 6.10.2023 (Svoz obou komodit ve stejný den není pravidlem, plánování se řídí potřebami svozových tras vozidel) Důležité upozornění, svozy veškerých odpadů probíhají ve dvousměnném režimu, vždy od 6.00 hodin do 22.00 hodin. Je tedy třeba nechat plné nádoby k výsypu připraveny kdykoli v tomto časovém intervalu.

    Svoz komunálního odpadu (černé nádoby) v měsíci říjnu zůstává nezměněn, tzn. 1x týdně ve čtvrtek.

    Od listopadu by měla nastat avizovaná změna svozu KO 1 x za 14 dní. O tomto budou občané včas informováni.

    V  sobotu 30.9.2023 proběhne v naší obci sběr elektroodpadu. Elektroodpad můžete připravit před své domy mezi 8 a 12 hodinou dopolední.