• Seznam rozdělený dle obcí a měst .xlsx

    Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Na
    této adrese naleznete  také všechny důležité informace, které Vám usnadní orientaci v problematice NIV.
    U nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.