• Ve zpravodaji, v článku Výběr poplatků, je chybně uvedený měsíc, od kterého nebudou vyváženy popelnice s nalepenou samolepkou na rok 2023. Uvedený je květen správně má být duben.

    Děkujeme za pochopení.