• CZECH - POINT

  Na Obecním úřadu v Bezděkově nabízíme službu Czech POINT  Czech Point

  Czech POINT

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

  Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, apod.

  Jaké výpisy u nás můžete získat :

  Výpis z Katastru nemovitostí

  Výpis z Obchodního rejstříku

  Výpis z Živnostenského rejstříku

  Výpis z Rejstříku trestů

  Výpis z bodového systému řidičů

   

   

  Jaké doklady je nutné doložit

  U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

  Obchodní rejstřík: IČ subjektu
  Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
  Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

  U neveřejných evidencí (výpis z Rejstříku trestů) je ověřována totožnost žadatele.

  Výpis z bodového systému řidičů : číslo řidičského průkazu a OP

  Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

  Ceník
  Veškeré dokumenty jsou individuálně zpoplatněny v závislosti na počtu stránek a druhu výpisu. Před tiskem se dozvíte, kolik případně zaplatíte.