• Krizové řízení v obci

  Pracovní skupina pro mimořádné události:

  Předseda: starosta obce Mgr. Jaroslav Mudruňka tel: 608 254 548

  Místopředseda: místostarosta obce Mgr. Karel Skála tel: 723 582 800

  Členové: zastupitelé obce

   

  Druhy rizika:

  Přívalová povodeň

  Vydatné srážky

  Extrémní vítr

  Epizootie - nákazy chovů hospodářských zvířat

  Epidemie

  Požár

   

  Místa evakuace:

  Obecní úřad Bezděkov

  Prostor u pomníku naproti obecnímu úřadu Bezděkov

  Prostor za obecním úřadem Bezděkov

   

  Prostředky:

  Členové JSDH

  Avia