• Místní poplatky jsou jedním ze zdrojů příjmů obecního rozpočtu. Jsou regulovány vyhláškami, které vydává zastupitelstvo obce. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Odpadové hospodářství - termíny svozů

    KO černé nádoby - každý týden ve čtvrtek

    Bioodpad hnědé nádoby - lichý týden ve čtvrtek (duben - listopad)

     

    Zimní svoz bioodpadu prosinec - březen: 16.12.2020, 20.1.2021, 17.2.2021, 17.3.2021 - vždy ve středu