• Pořizovatel:
  Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
  Eva Švecová
  Projektant:
  A-projekt - Ing.arch. Petr Kopecký

  Datum zpracování: říjen 2015

  Uložení územního plánu:
  Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městysu Chvaletice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Bezděkov